E

Eigen Kracht

Eigen Kracht
van totaal € 16.850 (49%)

 Eigen Kracht is een van de twaalf projecten van de taalstraat van Taal Doet Meer. Voor meer info klik HIER

Het doel van het project Eigen Kracht: Taal & Werk is om Utrechtse krachten te benutten en te bundelen om talenten van statushouders en andere Utrechters met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid:

 • beter zichtbaar te maken voor zichzelf en anderen
 • verder te ontwikkelen
 • in te zetten in Utrechtse bedrijven en instellingen in een baan die passend is bij niveau en vaardigheden.

In het traject besteden we in het bijzonder aandacht aan taalvaardigheid in relatie tot de arbeidsmarkt.

We richten ons met Eigen Kracht: Taal & Werk op mannelijke en vrouwelijke Utrechters voor wie de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering vormt bij het vinden van werk. We onderscheiden hierin twee specifieke doelgroepen:

 • anderstalige Utrechters die al geruime tijd in Nederland wonen en willen (her)intreden
 • statushouders die deel willen nemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij speciale aandacht uitgaat naar vluchtelingenvrouwen.

De doelgroep van Eigen Kracht ervaart een afstand tot de arbeidsmarkt door:

 • beperkte beheersing van de Nederlandse taal
 • matige beheersing digitale vaardigheden
 • onvoldoende tot geen netwerk
 • onvoldoende kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt
 • traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen in land van herkomst
 • culturele verschillen.

Wil je weten hoe je geld besteed wordt, klik HIER

Zou jij zelf een Actie voor Eigen Kracht willen starten, neem contact op met  Michelle van Veen michelle@taaldoetmeer.nl 

Bekijk alle
€ 10 17-04-2022 | 08:36
€ 25 13-02-2022 | 21:35 Ik draag graag bij aan dit mooie project van Taal Doet Meer.
€ 15 06-02-2022 | 21:15
€ 15 31-01-2022 | 15:51
€ 46 31-01-2022 | 08:24
Bekijk alle

voor meer nieuws

06-10-2021 | 15:18 voor meer nieuws klik HIER 
Lees meer